Navigate / search

Nieuwe website www.dutchbraincouncil.nl online

Vandaag, 23 november 2015  lanceerde de Dutch Brain Council (DBC) haar nieuwe website.
www.dutchbraincouncil.nl

De website is een samenwerkingsproject van meer dan 15 hersen-gerelateerde patiëntenorganisaties. De financiering van de nieuwe website is mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.

De nieuwe website geeft een overzicht van de deelnemende patiënten organisaties. Van daaruit wordt doorverwezen naar de specifieke websites van de betreffende deelnemende patiëntenorganisaties. Op deze manier willen hersen gerelateerde patiëntenorganisaties één gezicht en digitale ingang op het web creëren.

Mensen met hersenaandoeningen behoren tot de grootste patiëntengroep van Nederland. Naar schatting zijn er vier miljoen mensen in Nederland met een hersenaandoening. Psychisch, lichamelijk, aangeboren en niet-aangeboren. En ook aandoeningen van het zenuwstelsel die gerelateerd zijn aan de hersenen worden hiertoe gerekend.

In 2016 zullen de deelnemende organisaties gaan werken aan de tweede fase van de website. Dan zal er onder meer een overzicht gemaakt worden van alle overige hersen gerelateerde patiëntenorganisaties in Nederland. In totaal zijn er meer dan 50 hersen gerelateerde patiëntenorganisaties in Nederland.

De missie van de Dutch Brain Council is om overleg en samenwerking tussen organisaties voor mensen met een hersenaandoening te bevorderen en faciliteren. De DBC wil onder meer werken aan het ‘merk’ hersenen, zodat duidelijk wordt hoe groot de groep mensen met een hersenaandoening is. Ook wil de DBC op verschillende beurzen en bijeenkomsten er voor zorgen dat de patiëntenorganisaties zich gezamenlijk kunnen presenteren. Verder wil de DBC lobbyen op onderwerpen die voor hersenpatiënten van belang zijn, zoals rijvaardigheid, de beschikbaarheid van medicijnen en behandelingen. De organisaties blijven binnen de DBC volledig zelfstandig maar treden zo mogelijk gezamenlijk naar buiten met één stem.

Voor meer info:
Robert Scholten (directeur DBC), tel. 06 3404 2425.