Welkom op de website hersenkneuzing

Welkom op de site van de Stichting Contusio Cerebri Fonds met informatie over hersenkneuzing en aanverwante zaken. De site biedt een handreiking aan (verkeers)slachtoffers met de medische diagnose contusio cerebri en aan hun naasten. Maar ook voor professionals in de zorg die door hun werk in aanraking komen met de noden van deze contusiopatienten is deze site bedoeld.


Boek Hersenkneuzing, Andrea Willemsen, uitgeverij De Geus
Speciale prijs: Euro 7,50 inclusief portokosten (i.p.v. Euro 18,95)

Winkel in winkel uit! Uw benen worden moe, u zoekt een cadeau voor familie, vrienden of buren. U zit er helemaal doorheen!
U kunt heel wat tijd, moeite en energie besparen door het boek Hersenkneuzing te bestellen via info@hersenkneuzing.nl
Het boek wordt u thuisgestuurd.
U werkt tevens mee aan het bekender maken van de gevolgen van een contusio cerebri (hersenkneuzing).
Hoe kunt u het boek Hersenkneuzing bestellen?
Kijk bij Button: Boek Hersenkneuzing 2005/Hoe te bestellen?


Medisch Adviseur

Hierbij delen wij u mede dat we september jl. afscheid hebben genomen van onze Medisch Adviseur Prof. dr. J.M. Minderhoud, emeritus hoogleraar neurologie UMC Groningen. Sinds de oprichting van de Stichting Contusio Cerebri Fonds (CCF) heeft hij zich zeer betrokken ingezet. De eerste folder "Hersenschudding en Hersenkneuzing" ontstond door zijn nauwe samenwerking met Hersenstichting Nederland. Hij heeft ons met raad en daad bijgestaan en daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk. Wij wensen hem een goede toekomst toe.

Door Minderhouds bemiddeling zijn we in contact gekomen met Mw. dr. J. van der Naalt, die ondanks haar drukke werkkring als neuroloog/intensivist aan het UMC Groningen het medisch adviseurschap van het CCF op zich wil nemen.

Wij zijn heel ingenomen met deze verandering en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Namens het CCF,
Ir. Willem Quispel,
voorzitter.


Traumatisch Hersenletsel speerpunt bij De Hersenstichting

Laura Valstar, neuropsycholoog, is naast andere taken bij De Hersenstichting ook programmaleider voor het onderzoeksprogramma Traumatisch Hersenletsel. Een bedrag van Euro 1.200.000 is hiermee gemoeid. Samen met beroerte en depressie is Traumatisch Hersenletsel een speerpunt in het onderzoek van de Hersenstichting.

"Voor een patiŽnt en zijn omgeving is hersenletsel na een val of ongeluk heel ingrijpend. PatiŽnten hebben vaak lang, en in veel gevallen blijvend, last van de klachten." Volgens Valstar "is er op het gebied van Traumatisch Hersenletsel nog heel veel onderzoek nodig. Dat is best lastig want het gaat om een gemengde groep dus voor een goed onderzoek heb je een grote groep patiŽnten nodig".

In Nederland wil de Hersenstichting het onderzoek stimuleren met betrekking tot de diagnose en behandeling van Traumatisch Hersenletsel.
Bron: Hersen Magazine, mei 2012


Brain Injuries Are Seen in New Scans of Veterans
By DENISE GRADY
A study may explain why some people exposed to blasts have symptoms despite normal CT and M.R.I. scans.
Bron: New York Times/ Health, 2 juni 2011


Gehoorbescherming tegen overgevoeligheid voor lawaai?
Speciale prijs: Euro 95,-- (i.p.v. Euro 110,--)

Heb je na je hersenkneuzing (contusio cerebri) ook zo veel last van harde geluiden?
Je bent op de verjaardag van je broer of zus en denkt: "ik kan het gesprek niet volgen en wat praten ze allemaal hard en door elkaar!"
Je gaat even naar de supermarkt: oh, wat maken die winkelwagentjes toch een akelig lawaai.
Je neemt de telefoon op en het is een vriend of vriendin die heel lang en gezellig met je praat. Maar oei, wat doet dat pijn in je oor, je vraagt of hij/zij wat minder hard wil praten.
En zo modder je maar door........ Heel wat mensen met een hersenkneuzing hebben baat bij Eartech gehoorbescherming. Kijk maar op het Forum van www.hersenkneuzing.nl Zij maken otoplastieken en unipluggen. Moeilijke woorden voor verschillende gehoorbeschermingssystemen voorzien van selectieve demping. Het grote voordeel is dat geluiden niet meer knalhard naar binnen komen maar in gedempte vorm.

Het Contusio Cerebri Fonds heeft met Eartech afgesproken dat zij de gehoorbescherming tegen een gereduceerde prijs kan leveren aan mensen met een hersenkneuzing (Contusio Cerebri ofwel Traumatisch Hersenletsel). In plaats van Euro 110,-- wordt er slechts Euro 95,-- betaald. Bij het aanmeten in Zeist. Wel eerst even voor een afspraak bellen met Eartech.
Eartech gehoorbescherming
tel: 030-6963 433
www.eartech.nl.


Dubbeltaakinterferentie

Heel wat mensen met een contusio cerebri zullen problemen ondervinden terwijl zij bijvoorbeeld tegelijkertijd lopen en praten. Dat noemt men "dubbeltaakinterferentie". Heliomare en de VU werken op dit gebied samen met de promovendus en neuropsycholoog Elizabeth Wemmenhove.

Dubbeltaakinterferentie tijdens lopen en staan bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

"Het onderzoek
Veel NAH patiŽnten hebben moeite om te lopen en tegelijkertijd bijvoorbeeld een gesprek te voeren. Dit niet goed kunnen combineren van het uitvoeren van verschillende taken (zoals lopen en praten) wordt dubbeltaakinterferentie genoemd. Er zijn tot op heden verschillende studies uitgevoerd waarbij gevonden werd dat NAH patiŽnten lopen en staan niet of moeizaam met verschillende (abstracte) taken kunnen combineren. Er is echter nog weinig bekend over de oorzaak van dubbeltaakinterferentie en mogelijke behandelingen gericht op het verminderen hiervan of het compenseren hiervoor.
In dit onderzoek zal worden gekeken binnen welk theoretisch model dubbeltaakinterferentie kan worden verklaard. Daarnaast zal worden gekeken wat de gevolgen van dubbeltaakinterferentie in het dagelijks leven zijn.
In de tweede fase zal de behandeling van dubbeltaakinterferentie tijdens lopen en staan (een tot op heden vrijwel onontgonnen terrein) centraal staan".
Bron: www. heliomare.nl , maart 2012


Gangbeeldanalyse

Heel wat mensen met een contusio cerebri zullen problemen ondervinden bij het lopen. Sommige aardige buren zeggen: "wat trek jij je benen hoog op zeg". Anderen merken op: "je loopt wat slingerend en onvast". Tegenwoordig kan men via diagnostisch onderzoek het lopen via een gangbeeldanalyse beoordelen.
Gangbeeldanalyse voor kinderen en volwassenen
"Gangbeeldanalyse is een diagnostisch onderzoek om het lopen te beoordelen. Volgens protocol worden simultaan videobeelden opgenomen en door middel van EMG (electro-myografie) de spieractivatie gemeten tijdens het lopen.
Bij de uitvoering is een multidisciplinair team betrokken, bestaande uit een fysiotherapeut, een technisch ingenieur en een revalidatiearts.
De gegevens van het uitgebreide lichamelijk onderzoek, het beeldmateriaal en de EMG-registraties worden in een gezamenlijke bespreking beoordeeld. De verwijzer ontvangt een advies voor een mogelijke (vervolg)behandeling".
Bron: www. maartenskliniek.nl


"Ik zie al jaren regelmatig mensen met hersenletsel en gaandeweg krijg je een indruk hoe die excessieve vermoeidheid werkt", zegt Prof. Luciano Fasotti, sinds mei 2005 bijzonder hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en werkzaam aan de St. Maartenskliniek in Nijmegen.
Samen met zijn collega's Stulemeyer en Blijenberg schreef hij een hoofdstuk over vermoeidheid in het boek: "Fatique as a Window to the Brain".
Lees het artikel verder op The Mit Press site: klik hier
Bron: Cerebraal Nieuws, augustus 2005


Duizeligheid

Een implantaat tegen het draaien, Maarten Keulemans in de Volkskrant op 22 oktober 2011.
Een wereldprimeur uit Maastricht: daar zal een chirurgenteam binnenkort proberen 's werelds eerste kunstevenwichtsorgaan te implanteren. Een tour de force, en een nieuwe stap in het machinaal aansturen van hersenuitlopers. 'Dan zie je die ogen van zo'n patiŽnt reageren. Prachtig.'
GeÔnteresseerd in het artikel, klik hier voor het Volkskrantarchief.


Op zoek naar de randen van het bewustzijn

Het brein van de patiŽnt lijkt op een boom die takken mist. Neuroloog Steven Laureys wijst naar het computerscherm en duidt de kleuren op de PET-scan. De patiŽnt is door een ander ziekenhuis voor onderzoek doorgestuurd. Diagnose bij binnenkomst: vegetatieve toestand, wakker maar niet bij bewustzijn. 'Alles wat rood is, werkt nog', zegt Laureys. De scan toont veel rood, de diagnose klopt niet. 'Als je onbewust bent, zie je vooral blauw.'
In het artikel 'Op zoek naar de randen van het bewustzijn' in de Volkskrant van 24 december 2011, beschrijft Ellen de Visser het werk van neuroloog Steven Laureys, hoofd Coma Science Group aan de universiteit van Luik.
GeÔnteresseerd in het artikel, klik hier voor het Volkskrantarchief.


Ook volwassen fietsers moeten een helm dragen, schrijft Lesley Alderman op de webpagina van The New York Times op 22 mei 2010. Fietshelmen hoeven niet duur of onflatteus te zijn, ze zijn het dragen meer dan waard. Boven de 30 zijn mensen kwetsbaarder voor hoofdblessures.
Klik hier en lees het artikel.
Lees verder over fietshelmen bij (school)kinderen bij Button: Jongeren/Voorkomen is beter ...


Wat vindt u op deze site?

Van patientenvereniging tot literatuurverwijzing. Van het boek "Hersenkneuzing" geschreven door de ervaringsdeskundige Andrea Willemsen tot wat doet de Stichting Contusio Cerebri Fonds?
U kunt dit alles vinden door op de juiste button te klikken.

Citeren of parafraseren

Mocht u gedeelten of zinnen van de website van de Stichting Contusio Cerebri Fonds willen overnemen (d.w.z. citeren of parafraseren) dan graag de bronvermelding erbij noteren en wel als volgt: www.hersenkneuzing.nl
Redactie website.

Bijgewerkt op 11 september 2013


Google
google www.hersenkneuzing.nl