Navigate / search

Hersenkneuzing

Het ernstige hersenletsel (“contusio cerebri”)

Diagnose “contusio cerebri”:

  1. langer dan 15 minuten durend bewustzijnsverlies en/of
  2. een langer dan 60 minuten durend PTA
  3. noodzaak van ziekenhuisopname (itt. “commotio cerebri”)

Met welke parameters bepalen neurologen de ernst van het hersenletsel?
Aan de hand van:

  1. de vitale functies
  2. de EMV-score
  3. de hersenstamreflexen (zoals pupilreacties en oculovestibulaire reacties)
    “Het beloop van deze parameters in de eerste dagen geeft statistisch gezien een redelijke voorspelling over de kans op overlijden en de te verwachten restverschijnselen”

“Een attente begeleiding vanaf het eerste stadium na het trauma bespoedigt een compleet herstel. Dit is primair de taak van de huisarts”*.

(in: Klinische Neurologie, blz. 190 e.v. Prof. Dr. H.J.G.H. Oosterhuis, Houten/Diegem 1997)

*huisarts:

Speciaal voor huisartsen heeft het Landelijk coordinatiepunt Niet aangeboren Hersenletsel (LCP NAH) in september 2000 de brochure uitgegeven:

“Niet-aangeboren hersenletsel: informatie voor de huisarts”.
Publicatienummer 299.004 prijs f 17,50
Te bestellen bij: Landelijk coordinatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel, Postbus 9696, 3506 GR Utrecht. Fax: 030-2739438