Navigate / search

Klachten

Vermoeidheid

Staat met 41% op de tweede plaats in de topveertien van de klachten, zoals die door contusiopatienten 12 maanden na hun ongeval werden gemeld bij de Trauma Klachtenlijst (Van Zomeren en Van den Burg, 1985).

“De meest gangbare verklaring voor het verschijnsel van vermoeidheid na hersenletsel, is dat dezelfde activiteiten na het letsel meer inspanning en dus meer energie kosten dan voorheen. Het gaat hierbij niet alleen om ingewikkelde langdurige of zware taken, maar juist ook om de meest vanzelfsprekende dingen als praten, lopen, aankleden en andere dagelijkse bezigheden. Omdat deze handelingen vaak niet meer vanzelf gaan na hersenletsel, is er mentale inspanning bij benodigd, wat de energievoorraad meer aanspreekt dan vroeger, waardoor vermoeidheid eerder optreedt “. (…)(…)

“De vermoeidheid is geen kwestie van schuld, luiheid of op een andere manier verwijtbaar “.
(Bron: Cerebraal: uitgave: Vermoeidheid, als gevolg van hersenletsel)

Lees verder het boekje (6 blz.): Vermoeidheid, als gevolg van hersenletsel. Met de hoofdstukken: “Inleiding, Energie en belastbaarheid, Na hersenletsel, Bijkomende problemen, Omgaan met vermoeidheid na hersenletsel. Tips, Valkuilen, Informatie “.
Te bestellen via:
Vereniging Cerebraal.
Tel: 030- 296.44.69 (ma t/m do tussen 10.00 uur en 13.00 uur)
of
E-mail: helpdesk@cerebraal.nl
Steun het werk van Vereniging Cerebraal en meldt u aan als lid of donateur.

Oogklachten 2008

Oogklachten na mild TBI (2008)

10% van de mensen die een zogenaamd licht hersenletsel hebben opgelopen ondervinden problemen aan de ogen, zo las dr. Henk Eilander in het Canadese artikel van Lachapelle, J., Bolduc-Teasdale, J., Ptito, A., & McKerral, M.(2008). Deficits in complex Visual information processing after mild TBI: elctrophysiological markers and vocational outcome prognoses. Brain Injury, 22, 265-74.

De ogen zijn goed, het zicht niet

Dr. Eilander, klinisch neuropsycholoog hield een lezing over het effect van hersenletsel op het kinderbrein. Dat gebeurde op 3 november 2009 op het jaarlijkse hersenletselcongres voor 700 professionals in de zorg. De organisatie lag in handen van AXON- leertrajecten en De Hersenstichting.

10% van de mensen die een zogenaamd licht hersenletsel hebben opgelopen ondervinden problemen aan de ogen, zo las Eilander in het Canadese artikel van Lachapelle, J., Bolduc-Teasdale, J., Ptito, A., & McKerral, M.(2008). Deficits in complex Visual information processing after mild TBI: elctrophysiological markers and vocational outcome prognoses. Brain Injury, 22, 265-74.

Hieronder een samenvatting van de lezing d.d. 3 november 2009
(Bron: Cerebraalnieuws december 2009, dr. Henk Eilander, klinisch neuropsycholoog. De ogen zijn goed, het zicht niet)

MRI of CT-scan?

De onderzoekers geven in de inleiding van het artikel aan dat het geen zin heeft om een CT of MRI te maken om de (kleine) beschadigingen in kaart te brengen: die zie je nu eenmaal niet op zo’n foto.

Elektrodes:

Via elektrodes op het hoofd leggen zij bij de proefpersonen vast hoe in het brein de informatieverwerking loopt. Wat stellen ze vast?

  • het tempo van informatieverwerking
  • is het brein in staat om kleine verschillen te onderscheiden tussen figuren die op elkaar lijken?
  • kan het brein de diverse informatieonderdelen aan elkaar koppelen?

De helft van de mensen had meer verwerkingstijd nodig bij complexe taken. De helft was niet meer in staat om te werken.

Lange banen

Verder onderzoek liet zien dat geen van de mensen met visuele verwerkingsproblemen iets mankeerde aan de ogen. Het probleem zit dus niet in het zien (de ogen), maar in de verwerking van de informatie door de hersenen. Men denkt aan microscopische beschadigingen die optreden in de lange banen. Vooral het visuele systeem heeft heel lange banen in gebieden waar bij een ongeluk allerlei extra bewegingen optreden. (…) De patiĆ«nten zelf weten niet dat er enige vertraging is bij het verwerken van complexe visuele informatie. Ze merken alleen dat ze sommige taken niet meer goed kunnen. De Redactie Website meldt dat het levensgevaarlijk kan zijn om je na licht hersenletsel, te vroeg, alleen in het verkeer te begeven op de fiets of in de auto!
Alleen met heel precies onderzoek zoals dr. Henk Eilander uitgebreider beschrijft in Cerebraalnieuws december 2009, kun je dit in kaart brengen. Helaas is dat soort onderzoek nog niet standaard.

Het lukt niet om het werk goed te doen, of mensen worden er erg moe van. Het zou dan heel goed zo kunnen zijn dat verborgen visuele verwerkingsproblemen een rol spelen, merkt Eilander op. Hij schrijft de volgende slotzin in het Cerebraalnieuwsartikel: Een kwestie van goed (beter) kijken dus om er achter te komen… Maar dan van de kant van de hulpverleners.

(Bron: Cerebraalnieuws december 2009, dr. Henk Eilander, klinisch neuropsycholoog. De ogen zijn goed, het zicht niet)