Navigate / search

Stichting CCF

De Stichting Contusio Cerebri Fonds

De gevolgen van traumatisch hersenletsel blijven nog vrijwel onbehandeld in onze gezondheidszorg. Met name hersenkneuzing is een ‘witte vlek’. De Stichting Contusio Cerebri Fonds werd op 30 november 1998 opgericht om daar verandering in te brengen. De Stichting Contusio Cerebri Fonds is een semi-wetenschappelijke stichting. Dus geen patiëntenvereniging, omdat het simpelweg aan de menskracht ontbreekt. Wat de stichting wel wil bereiken is dat er onderzoek wordt verricht en er gerichte beleidsmaatregelen worden getroffen.

Wat is contusio cerebri?

Contusio cerebri is de wetenschappelijke benaming voor hersenkneuzing, een traumatisch hersenletsel. Zo’n 160.000 mensen in ons land lijden aan een vorm van hersenletsel, veelal verkeersslachtoffers. Van alle Nederlanders krijgt twintig procent direct of indirect met hersenletsel te maken. Het aantal contusio-cerebripatiënten is niet exact bekend, wel dat er jaarlijks zo’n 30.000 bijkomen.
Contusio cerebri is een onzichtbare aandoening. Er zijn bovendien geen medicijnen voor. Vergelijk het met gelei die losjes in een potje gevangen zit. Telkens als er tegen het potje wordt geslagen of ermee geschud, trekt de gelei zich samen en zet weer uit.
Onze hersenen doen hetzelfde als we een dreun tegen onze schedel krijgen. Hierdoor kunnen haarscheurtjes ontstaan die de zenuwen beschadigen. Storingen in ons geheugen, onze concentratie en coördinatie zijn het gevolg. Ook emotioneel kan contusio cerebri grote schade aanrichten: mensen zijn niet meer zichzelf, kunnen niet meer omgaan met stress. Karakters kunnen veranderen, met alle gevolgen voor de (gezins)omgeving.

Jaarverslagen