Navigate / search

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Contusio Cerebri Fonds bestaat uit:

ir. Willem A. Quispel: voorzitter
prof. ir. drs. Willem J. Vrakking: secretaris-penningmeester
mw. dr. Joukje van der Naalt: medisch adviseur

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, beschermheer

Comité van aanbeveling

Mevrouw A.M.F. Feilzer-August de Meijer,
redacteur Godfried Bomans-uitgaven

Drs. J.W.L. Kruyt,
oud-directeur Twynstra Group of managers en consultants;
thans commissaris bij Twynstra Group of managers en consultants

Mevrouw A.M.A. Meijs, psychiater.

Mevrouw drs. M. Wolters-Schweitzer,
oud-directeur Nederlands Centrum Hersenletsel. Sinds januari 2005 is het NCH opgegaan in de Stichting Centra voor Consultatie en Expertise Nederland (CCEN).

Giften en donaties zijn welkom op rekeningnr.: IBAN NL20 INGB 0000 078 230

Heeft u ideeën en/of reacties? Laat het ons weten:
Stichting Contusio Cerebri Fonds
p/a Hersenstichting Nederland
Postbus 191
2501 CD Den Haag
info@hersenkneuzing,nl

KvK Midden Nederland: 30.15.31.54