Navigate / search

Doel van de stichting

De stichting CCF stelt zich tot doel om onderzoekkennis en praktijkkennis inzake Contusio Cerebri relevant en beschikbaar te maken voor patiënten en zorgverleners.

(Verkeers)slachtoffers met een hersenkneuzing moeten snel de juiste behandeling krijgen en daarvoor naar de geijkte kanalen gestuurd worden. De Stichting Contusio Cerebri Fonds richt zich op de acute fase (de eerste achtenveertig uur) na het ontstaan van het letsel. Er moet een hulpsysteem komen, gevormd uit de verschillende takken van de wetenschap. Dat systeem moet in de acute fase voortaan direct in actie komen. Daarmee wordt ook het algemene doel van de stichting duidelijk:

‘het met name in de acute fase geven van informatie en steun aan (aangereden) bewusteloos geraakte (verkeers)slachtoffers met de diagnose hersenkneuzing en aan hun naasten’.

Wat moet er verbeterd worden?

De Stichting Contusio Cerebri Fonds wil het inzicht vergroten in de gevolgen op zowel korte als lange termijn van traumatisch hersenletsel. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn of haar omgeving.

Er moet onderzoek verricht worden opdat het hierboven bedoelde hulpsysteem in gang gezet kan worden. Ook zal duidelijk moeten worden wat het benodigd instrumentarium daarvoor is. Daarbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van vormen van ‘traumamanagement’ of zorgcoërdinatie, die zo snel mogelijk nadat het trauma heeft plaatsgevonden de belangen en rechten behartigt van het bewusteloze of later verwarde (verkeers)slachtoffer met diagnose hersenkneuzing. En dan met name op medisch, civiel en strafrechtelijk gebied.